What's on the menu?

Vị truyền thống ...

Bánh cam truyền thống 

39K/ 9 cái.

Vị nhân đậu phô mai ...

Bánh cam nhân đậu xanh  phô mai

49K/ 9 cái

Vị đậu đỏ dừa

Bánh cam nhân đậu đỏ dừa

39K/ 9 cái

Vị khoai lang tím dừa ...

Bánh cam nhân khoai lang tím dừa

39K/ 9 cái

Mix vị

Bánh cam mix vị

49K/ 9 cái